Arheološki odjel

Arheološka građa prikuplja se od osnivanja Muzeja, a Arheološki odjel osnovan je 1957. godine. Šezdesetih godina 20. stoljeća započelo je intenzivno evidentiranje arheoloških lokaliteta brojnim manjim zaštitnim arheološkim istraživanjima i rekognosciranjima na području brodskog Posavlja. Provodeći velika zaštitna arheološka istraživanja u današnje vrijeme, Odjel upotpunjuje i obogaćuje svoje zbirke, koje svjedoče o gustoj naseljenosti brodskog Posavlja i donose nove spoznaje o materijalnoj ostavštini prijašnjih stanovnika ovog područja. U proteklih 50 godina, Arheološki odjel postao je jedan od najvećih odjela Muzeja. U svom fundusu čuva oko 28400 predmeta, među kojima se nalaze vrijedni predmeti svjetskog značaja.