Eneolitička zbirka

Uz veći broj keramičkog posuđa i kamenih izrađevina, posebno valja istaknuti nalaze jednodijelnih glinenih kalupa za lijevanje plosnatih bakrenih sjekira i posuda za lijevanje badenske kulture. U zbirci se nalazi i manji broj keramičkog posuđa kostolačke i vučedolske kulture.