Željeznodobna zbirka

Uz manji broj keramičkog posuđa starijeg željeznog doba, u zbirci su brojniji nalazi mlađeg željeznog doba keltsko-latenske kulture, posebice keramičko posuđe i drugi glineni predmeti te primjerci nakita izrađeni od staklene paste.