Zbirka tradicijskog gospodarstva i zanata

Zbirku čine predmeti vezani uz pčelarstvo, lov i ribolov, obradu zemlje, uzgoj i preradu žitarica, voćarstvo i vinogradarstvo, stočarstvo, obradu drva, slame, kože, metala, keramike, tekstila te glazbeni instrumenti (gajde, samice, dvojnice, duduci, rogovi).