Odjel suvremene povijesti

Odjel suvremene povijesti osnovan je 1990. godine. Početni fundus činila je zbirka radničkog pokreta i NOB-a Muzeja Brodskog Posavlja, kojoj su pridodane zbirke radničkog pokreta, NOB-a i socijalističke izgradnje Muzeja radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta za Slavoniju i Baranju nakon njegova pripojenja MBP-u. U Odjelu se prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira građa vezana uz vojnu, političku i gospodarsku povijest Slavonskog Broda i brodskog Posavlja. Fundus Odjela sadrži oko 5700 predmeta.