Zbirka dokumentarne građe II

Zbirka sadrži rukopisnu i tiskanu građu: osobne dokumente (iskaznice, legitimacije, članske knjižice, propusnice, priznanja, potvrde, zahvalnice...), opće dokumente (proglase, izvješća, popise, izborne objave, oglase), biltene, brošure i novine, vezane uz djelovanje pojedine osobe, organizacije, službe, poduzeća, političke stranke. Posebnu cjelinu čini skupina štafetnih palica.